Organizacija takmičenja


Takmičenje je organizovano po grupama

 

I ciklus:

Najbolji rang ima grupa "Super A" sa koeficijentom 1, zatim grupa "A" sa koeficijentom 0.9, zatim grupe "A lite" (A1 i A2) sa koeficijentom 0.8, zatim  grupe "B1", "B2" i "B3" sa koeficijentom 0.6, zatim grupe "B lite"sa koeficijentom 0.5 i na kraju grupe "C1" i "C2"sa koeficijentom 0.4.

Sezona traje 6 meseci i ima 3 ciklusa. Posle svakog završenog ciklusa dolazi do razmeštanja takmičara i grupa.

Posle I ciklusa:

Super A grupa

U Super A grupu ulaze prva 4 takmičara iz A ligrupe, a u A grupu ispadaju 4 najslabije rangirana takmičara ia Super A.

A grupa

U A grupu ulaze po prva 2 takmičara iz A lite grupa, a u A lite grupe ispadaju 4 najslabije rangirana takmičara iz A grupe.

A lite (A1 i A2)

2 najbolje plasirana takmičara prelaze u A grupu, a po 3 najsabije rangirana takmičara prelaze u B1, B2 i B3 grupu.

B1. B2 i B3 grupe

Po 2 najbolje plasirana takmičara prelaze u A lite grupe, a po 1 najsabije rangirani takmičar prelazi u B lite grupu.

B lite grupa

3 najbolje plasirana takmičara prelaze u B1, B2 i B3 grupe, a 3 najsabije rangirana takmičara prelaze u C1 grupu.

C1 i C2 grupe

3 najbolje plasirana takmičara prelaze u B lite grupu. Nema ispadanja (liga bez briga)More Details

 

Organizacija mečeva


Trajanje odigravanja mečeva je ograničeno na 1.5h. 

Obavezan dolazak takmičara je minimum 20 min pre početka meča.

Igra se na 9 dobijenih gemova. 

NEMA pravila zlatne lopte u slučaju deuce-a.

U slučaju rezultata 7:7 ili 8:8 u gemovima igra se tie-break do 7 osvojenih poena. Takmičar koji dobije tie-break je pobednik meča rezultatom 9:8.

Svaki osvojeni gem u meču se boduje i to:

Pobednik uvek dobija 9 poena za osvojene gemove i 10 bonus poena za pobedu + dodatnih 0.2 bonus poena od razlike između osvojenih i izgubljenih gemova

Primer: rezultat 9:6, pobednik dobija 9 poena za gemove, 10 poena za pobedu i plus 0.2 * (9-6) = 0.6 poena za razliku između gemova. Ukupno pobednik dobija 9+10+0.6 = 19.6 poena

Poraženi dobija onoliko poena koliko je osvojio gemova i minus poeni koje gubi na razlici između izgubljenih i dobijenih poena

Primer: rezultat 9:6, porazeni dobija 6 poena - 0.2 * (9-6) = 0.6 . Ukupno porazeni dobija 6-0.6 = 5.4 poena


Tokom odigravanja sezone automatski se kreira AGR lista koja rangira takmičare po uspešnosti tokom sva tri ciklusa. Bodovi koje se obračunavaju uključuju bodove koje takmičari osvajaju u svojim grupama tokom takmičenja kroz cikluse ali uz određenu modifikaciju shodno kvalitetu grupe u kojoj se nalaze.  Najbolji rang ima grupa "Super A" sa koeficijentom 1, zatim grupa "A" sa koeficijentom 0.9, zatim grupe "A lite" sa koeficijentom 0.8, zatim  grupe "B1" ,"B2" i "B3" sa koeficijentom 0.6, zatim grupa "B lite"sa koeficijentom 0.5 i na kraju grupe "C1" i "C2"sa koeficijentom 0.4 . Dakle, ako neki takmičar ima u nekom trenutku 100 poena u svojoj grupi, a grupa je rangirana koeficijentom 0.8 (A lite), njegovi poeni bi na AGR listi u tom trenutku bili 100*0.8 = 80. 

Pobednik neke takmičarske sezone je takmičar koji je na kraju sva tri ciklusa u toku te sezone sakupio najviše poena na AGR listi!More Details